تابلوی فرمان و کنترل الکتریک دستگاه بویلر جهاد خودکفایی

kiani_03
تابلو قدرت و توزیع شرکت تولیدی کیانی
شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
ekster_iraq_01
تابلو راه انداز و فرمان دستگاه استکر پروژه عراق
شهریور ۶, ۱۳۹۶
Jahad_khodkafaei_01