تابلو قدرت شرکت میدکو

rahandaz_farman_03
تابلوی راه انداز فرمان
مهر ۳, ۱۳۹۶
tehran_nylon_01
تابلو خازن یا بانک خازن شرکت تهران نایلون
شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
midco_02