تابلوهای فرمان و کنترل الکتریک

productsPic4 اين نوع از تابلوها براي برق دهي به دستگاههاي مختلف و متنوع صنعتي و صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد و كاملا با توجه به نوع فعاليت و عملكرد دستگاهها متفاوت و متنوع هستند . در اين تابلوها معمولا از متريال و ابزارهاي كنترل الكتريك استفاده ميشود كه آمپراژ كمي دارند و كارشان فرمان دهي به ابزارهاي صنعتي موجود در دستگاهها ميباشد ، و كاركرد اتوماتيك دستگاهها و ماشين آلات را رهبري و هدايت ميكنند ، و هر تابلو منطق عملكردي و كاربردي خود را در راه اندازي و هدايت دستگاه و ماشين مورد نظر خود دارد .


طراح و مجری: تیم مداد پررنگ