تابلو بانک خازنی

productsPic4 بانك خازن به تابلوهايي اطلاق ميشود كه كارش اصلاح ضريب مقدار مصرف يك مجموعه يا كارخانه ميباشد . اين تابلو در ابتداي مسير برق ورودي و به صورت موازي با كليد ورودي تابلو توزيع نصب ميگردد و به طور ساده مقدار تلفات برق مصرفي شما را به طور خودكار ارزيابي كرده و آن را به مقدار صفر ميرساند ، بدين ترتيب مقدار برق مصرفي شما و تلفات انرژي شما به صورت چشمگيري كاهش مي يابد و عملكرد مصرف كننده هاي موتوري شما نيز بهتر خواهد بود و در نهايت ميزان مبلغ پرداختي فيش برق مصرفي شما تا ميزان قابل توجهي كم ميشود ، بعلاوه اينكه راندمان كاري دستگاه هاي سه فاز به ميزان زيادي افزايش پيدا ميكند .


طراح و مجری: تیم مداد پررنگ